Spørjetimespørsmål fra Siv Elin Hansen (SV) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt Troms fylkeskommunes strategier om alternative undervisningsformer kan betraktes å være innenfor opplæringskravene så lenge faglige og tekniske løsninger er ivaretatt

Datert: 25.02.2016
Svart på: 02.03.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Siv Elin Hansen (SV)

Spørsmål

Siv Elin Hansen (SV): Troms fylkeskommune har de siste årene arbeidet med alternative undervisningsløsninger for å gi elevene et bredest mulig fagtilbud selv om elevtallene går ned. I dette arbeidet er det tatt i bruk fjernundervisning i flere fag i tillegg til at man arbeider med tids- og stedsuavhengige undervisningsformer.

Mener statsråden at Troms fylkeskommunes strategier om alternative undervisningsformer kan betraktes å være innenfor opplæringskravene så lenge faglige og tekniske løsninger er ivaretatt?


Les heile debatten