Spørjetimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hva som er regjeringens begrunnelse for at trygdeoppgjørene ikke lenger skal til Stortinget og at Stortinget ikke lenger skal involveres i inntektsfastsettelsen til over 1 million innbyggere

Datert: 26.05.2016
Svart på: 01.06.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): I trygdeoppgjøret 2015 og statsbudsjettet 2016 varslet regjeringen en gjennomgang av reguleringsprinsippene for løpende pensjoner i god tid før oppgjøret 2016, for å unngå at pensjonistenes kjøpekraft går ned i flere påfølgende år, mens arbeidstakernes øker. I RNB 2016 får Stortinget kun beskjed om at reglene er uendret, og at trygdeoppgjørene ikke lenger skal til Stortinget.

Hva er regjeringens begrunnelse for at Stortinget ikke lenger skal involveres i inntektsfastsettelsen til over 1 million innbyggere?


Les heile debatten