Spørjetimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Om statsråden kan berolige alle om at anbudet går som planlagt slik at man får en oppstart av strekningen Brattås-Lien på E6 i 2017

Datert: 26.05.2016
Svart på: 01.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): I Statens vegvesen (SVV) sin handlingsplan for 2014-2017 lå E6 Helgeland inne, et av prosjektene er oppstart av strekningen Brattås-Lien i 2016/2017. SVV er godt i gang med planleggingen og skulle etter planen legge prosjektet ut på anbud høsten 2016 med oppstart 2017. Nå er det stor usikkerhet om dette vil skje, da man i etatenes utkast til ny NTP 2018-2029 først har en oppstart i 2018 på høy ramme og først i 2024 på middels ramme.

Kan statsråden berolige alle om at anbudet går som planlagt slik at man får en oppstart 2017?


Les heile debatten