Spørjetimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden ser noen prinsipielle utfordringer med en ny konstruksjon i norsk helsesektor, en konsernmodell med såkalt vertikal integrasjon inn i norsk helsevesen, hvor en pasientorganisasjon blir eier av både private sykehus og et helseforsikringsselskap som genererer pasienter til disse

Datert: 22.11.2016
Svart på: 30.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL, har kjøpt Vertikal Helse AS for nesten 400 mill. kroner. Med dette trer en konsernmodell med såkalt vertikal integrasjon inn i norsk helsevesen, hvor en pasientorganisasjon blir eier av både private sykehus og et helseforsikringsselskap som genererer pasienter til disse. I Nederland er helseforsikringsselskaper enten eid eller strengt regulert av staten.

Ser statsråden noen prinsipielle utfordringer med denne nye konstruksjonen i norsk helsesektor?


Les heile debatten