Spørjetimespørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden kan garantere at lavere byggekostnader alltid vil komme boligkjøper til gode, med bakgrunn i forslag til TEK17

Datert: 16.03.2017
Svart på: 22.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Forslag til TEK 17 har fått bred kritikk i høringen fordi forslaget svekker krav om universell utforming og tilgjengelighet i boliger. Dette vil bety økte samfunnskostnader fordi mange vil måtte flytte eller utbedre boligen sin hvis man blir avhengig av hjelpemidler. Samtidig står det i høringsnotatet at reduserte byggekostnader ved TEK 17 er beregnet til om lag 100 000 kroner for en leilighet på 50 kvm.

Kan statsråden garantere at lavere byggekostnader alltid vil komme boligkjøper til gode?


Les heile debatten