Spørjetimespørsmål fra Arild Grande (A) til kunnskapsministeren

Om hva statsråden mener om at Høyre vil innskrenke mulighetene for barns frie lek i barnehagene, med bakgrunn i at Stortinget i fjor avviste regjeringens forslag om å innføre språknorm i barnehagen og at Høyre i Oslo går inn for tydelige ferdighetsmål

Datert: 24.05.2017
Svart på: 31.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Etter en vår med barnehageopprør avviste Stortinget i fjor regjeringens forslag om å innføre språknorm i barnehagen, og statsråden uttalte flere ganger at forslagene hans var misforstått, og at Høyre ville bevare den frie leken i barnehagen. I Oslo går Høyre nå inn for tydelige ferdighetsmål, mer formell lek og mer planlagte aktiviteter med klare mål for hva barna skal sitte igjen med.

Hva mener statsråden om at Høyre vil innskrenke mulighetene for barns frie lek i barnehagene?


Les heile debatten