Munnleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om hvorvidt statsråden støtter Erna Solbergs tidligere uttalelser om å bli med i euro-samarbeidet, med bakgrunn i at målet til EU-kommisjonen er at alle land i EU skal ha euro innen 2025

Datert: 24.05.2017
Svart på: 24.05.2017 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Frank Bakke-Jensen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Ifølge tysk media ønsker EU-kommisjonen å presse våre naboland – Sverige og Danmark – og seks andre EU-land til å vrake sin egen valuta og innføre euroen. Danmark og Sverige skal ikke lenger ha muligheten til å ha kronen – den skal vrakes og euroen skal innføres innen 2025. Euroen skal være valutaen til hele unionen. På svensk tv bekreftet en EU-kommissær nettopp det, at målet er at alle land i EU skal ha euro. I Norge har det norske folk i avstemningen om EF i 1972 og EU i 1994 sikret at vi ikke er EU-medlemmer, sikret vår egen krone og sikret at vi ikke har euro. Det ville vært en historisk tabbe å skrote kronen og erstatte den med euro. Høyre har entusiastisk kjempet for gang etter gang – Norge må vrake sin selvstendighet, bli medlem i EU og innføre euroen. Erna Solberg har vært en av de fremste talskvinnene av alle. La meg sitere to tidligere uttalelser fra Erna Solberg:

«For meg fremstår etter hvert at Norge vil inngå i euro-samarbeidet ved EU-medlemskap som et viktigere og viktigere argument.»

I Bergensavisen skrev hun:

«(…) ved EU-medlemskap kan vi også bli med i euro-samarbeidet. Det ville vært en stor fordel for mange norske bedrifter.»

Mitt spørsmål til Frank Bakke-Jensen er: Støtter statsråden Erna Solbergs tidligere uttalelser om euro?


Les heile debatten