Munnleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Om hvordan statsråden ser for seg Norges rolle i prosessen framover mot 2018 for å legge grunnlag for å forsterke Parisavtalen og forpliktelsene som landene har lagt inn i Parisavtalen, og hva det innebærer om vi skal nå 1,5-gradersmålet

Datert: 22.11.2017
Svart på: 22.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Mitt spørsmål går også til klima- og miljøministeren, og det er i samme gate.

I forrige uke var det nye forhandlinger om Parisavtalen i Bonn, Parisavtalen som kom på plass i 2015, og som en internasjonal avtale jo er imponerende. Jeg opplever også at det er framdrift i forhandlingene. Problemet med avtalen er likevel at alle vet at den ikke er sterk nok, og ikke inneholder nok forpliktelser til å kunne nå 2-gradersmålet når det gjelder global oppvarming. Og enda verre: I forrige uke kom det fra The Global Carbon Project en vurdering av utslippene for 2017 som viser at utslippene øker med 2 pst. globalt, etter tre år hvor det har vært en relativt flat utvikling på utslippskutt.

Året som nå kommer, vil være veldig viktig i utviklingen av Parisavtalen, for å få på plass en ny avtale i 2018. Da vil det også komme en vurdering fra FNs klimapanel om hva det innebærer om vi skal nå 1,5-gradersmålet. Da blir mitt spørsmål til statsråden: Hvordan ser han for seg Norges rolle i denne prosessen framover mot 2018 for å legge grunnlag for å forsterke Parisavtalen og forsterke de forpliktelsene som landene har lagt inn i Parisavtalen?


Les heile debatten