Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om hvor det har blitt av satsingen på grensekrim i Hedmark, og hvordan statsråden vil sørge for nok ressurser og et godt samarbeid mellom politi og tollvesen

Datert: 11.01.2018
Svart på: 17.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): To nye grensepolitibiler skal stasjoneres i Østfold og Finnmark. Det er positivt, men jeg registrerer at satsingen nok en gang skjer uten Hedmark. Der ligger en av Norges mest trafikkerte grenseoverganger, på Magnor, og til sammen 38 overganger. Politiet i Kongsvinger og omegn bruker mye kapasitet på grensekrim og har tidvis hele sin utetjeneste på Magnor.

Hvor har det blitt av satsingen på grensekrim i Hedmark, og hvordan vil statsråden sørge for nok ressurser og et godt samarbeid mellom politi og tollvesen i Hedmark?


Les heile debatten