Spørjetimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

Om hvorvidt overføringen av ansvaret for fiskerihavnene til regionene betyr at regionene fritt kan prioritere hvilke havner som skal bygges ut, og at NTPs prioriteringer ikke er bindende

Datert: 29.01.2018
Svart på: 07.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingalill Olsen (A)

Spørsmål

Ingalill Olsen (A): Regjeringens politikk er å overføre ansvaret for havner fra Kystverket til de 11 nye regionene i løpet av de neste to årene. Stortinget har nylig behandlet rullering av Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018 til 2029.

Betyr overføringen av ansvaret for fiskerihavnene til regionene at regionene fritt kan prioritere hvilke havner som skal bygges ut, og at NTPs prioriteringer ikke er bindende for regionene?


Les heile debatten