Spørjetimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

Om statsråden kan redegjøre for hvordan han har tenkt å følge opp Stortingets vedtak om at Enovas mandat omfatter utbygging av landstrøm for cruiseskip i kommunal eller privat regi, som er avgjørende for å kutte luftforurensing og utslipp

Datert: 30.01.2018
Svart på: 07.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Et enstemmig storting vedtok i slutten av 2017 at Enovas mandat omfatter utbygging av landstrøm for cruiseskip i kommunal eller privat regi. Å sikre at Enova faktisk støtter tilrettelegging av landstrøm for store skip er avgjørende for å kutte luftforurensing og utslipp. I statsrådens svar til BT 29. januar sår han tvil om han har tenkt å endre retningslinjene til Enova for å sikre dette.

Kan statsråden redegjøre for konkret hvordan han har tenkt å følge opp Stortingets vedtak?


Les heile debatten