Spørjetimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

Om korleis færre mva.-satsar skal innrettast, og kva satsar som skal bort, med bakgrunn i at regjeringa har svekka Noreg som reiselivsdestinasjon med å auke mva. frå 8 til 12 pst.

Datert: 07.02.2018
Svart på: 14.02.2018 av finansminister Siv Jensen

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Regjeringa vil forenkle mva.-systemet og redusere antall satsar. NHO og reiselivsbransjen påpeikar at regjeringa har svekka Noreg som reiselivsdestinasjon med å auke mva. frå 8 til 12 pst. Dette har også medført eit dyrare og mindre tilgjengeleg kulturtilbod for folk flest. Den uforutsigbare mva.-auken, i to omgangar, har medført svekking på botnlinja for næringane av dei kontraktane og avtalene som alt var inngåtte.

Korleis skal færre mva.-satsar innrettast, og kva satsar skal bort?


Les heile debatten