Munnleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

Om ministeren anerkjenner Mediemangfoldsutvalgets konklusjon om at det haster å gjennomføre den politikken som skal sikre mangfoldet av frie, uavhengige medier, og når ministeren har tenkt å foreta seg noe og komme med en stortingsmelding på området

Datert: 04.04.2018
Svart på: 04.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Vi har fått ny medieminister. Betyr det at vi omsider kan få den mediepolitikken som Mediemangfoldsutvalget enstemmig i fjor mente at det hastet å gjennomføre – den politikken som skal sikre det mangfoldet av frie, uavhengige medier, som bl.a. partiet Venstre snakker pent om i sitt program. Det får vi håpe, for krisen i mediebransjen har vart noen år, mens regjeringens omkved – gang på gang – når tiltak har blitt etterlyst, heller har vært: Det må vi vente med å gjøre noe med til Mediemangfoldsutvalget er ferdig med jobben sin. Etter at NOU-en omsider kom, har det likevel ikke skjedd noe, enda det haster.

Etter å ha kuttet inn til beinet har noen få mediehus unngått røde tall i 2017, men tendensen er likevel tindrende klar: Inntektene forsvinner. Norske medier har tapt 2,3 mrd. kr i annonseinntekter bare de siste årene, først og fremst til Facebook og Google. Forsiktige anslag sier at det framover blir ytterligere milliarder i annonsetap. Betalingsviljen til digitale tjenester er ikke stor nok ennå.

Kraftige kostnadskutt i det siste har redusert antallet journaliststillinger med minst 20 pst., noe som i sin tur dessverre har gjort at viktige samfunnsområder ikke lenger dekkes i de ulike avisene – og makten overvåkes mindre, særlig lokalt. Enklere blir det ikke framover for lokalavisene, som til nå har overlevd på grunn av papirabonnementet, etter regjeringens nye forslag om at det skal være postombæring kun to og en halv dag i uka, noe som vil koste mange hundre millioner kroner bare det første året.

Så har vi «fake news» og alternative medier som vokser. Det gjør ikke at det blir mindre viktig å sørge for gode rammebetingelser for den seriøse pressen i en vanskelig omstillingstid.

Regjeringen kan ikke lenger sitte med hendene i fanget og vente på Mediemangfoldsutvalgets utredning, for den kom i fjor. Stortingsmeldingen på området skulle vært lagt fram før påske, men den er nå blitt utsatt. Så mitt spørsmål til kulturministeren er:

Anerkjenner ministeren Mediemangfoldsutvalgets konklusjon om at det haster? Og ikke minst: Når har ministeren tenkt å foreta seg noe?


Les heile debatten