Spørjetimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

Om hvilke vurderinger statsråden gjør om den urovekkende økningen av forbrukslån, med bakgrunn i at det kan se ut som om økningen sammenfaller med innstramminger i bankenes mulighet for å gi boliglån

Datert: 26.04.2018
Svart på: 02.05.2018 av finansminister Siv Jensen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Det har vært en urovekkende stor økning i forbrukslån hos norske forbrukere. Det kan se ut som om økningen sammenfaller med innstramminger i bankenes mulighet for å gi boliglån.

Hvilke vurderinger gjør statsråden om dette, og vil hun sette i verk tiltak for å dempe bruken av forbrukslån?


Les heile debatten