Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Om hva regjeringen vil gjøre for å forebygge hudkreft, og vurdere tiltak som økt avgift på solkrem med lav faktor og forbud mot solarier

Datert: 24.05.2018
Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren
Svart på: 30.05.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Norge er på verdenstoppen i føflekkreft. 2 114 fikk påvist sykdommen i 2016, og 330 døde. Over 90 pst. av tilfellene knyttes til UV-stråler, mest fra sol og solarier. I kreftstrategien oppgis det at det skal gis målrettet informasjon om sammenhengen mellom soleksponering og risiko for hudkreft, og at det forebyggende arbeidet skal følges opp i Nasjonal UV- og hudkreftstrategi 2019-2023.

Hva vil regjeringen gjøre for å forebygge hudkreft, og vil den vurdere tiltak som økt avgift på solkrem med lav faktor og forbud mot solarier?


Les heile debatten