Spørjetimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Om i hvilke bilaterale sammenhenger utenriksministeren har tatt opp spørsmålet om kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter med USA

Datert: 08.11.2018
Svart på: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): USA er Norges viktigste allierte. Gode venner bør være ærlige med hverandre, også når de er uenige. Trump-administrasjonens 'munnkurvregel' utfordrer kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Det kuttes dramatisk i støtten også til helsestasjoner, fødselshjelp og vaksiner dersom organisasjonene også driver abortveiledning.

I hvilke bilaterale sammenhenger har utenriksministeren tatt opp 'munnkurvregelen' og spørsmålet om kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter med USA?


Les heile debatten