Spørjetimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden vil sikre at retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon ikke settes til side, med bakgrunn i erfaringer fra Hallingdal, fra ledelsen for domstolene angående fremtidig organisering og lokalisering av regnskaps- og lønnsfunksjoner

Datert: 31.01.2019
Sett fram av: Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)
Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren
Svart på: 06.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Regjeringen har utarbeidet retningslinjer med tilhørende veileder for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon. Hallingdal har erfaring, fra ledelsen for domstolene angående fremtidig organisering og lokalisering av regnskaps- og lønnsfunksjoner, at disse retningslinjene settes til side.

Vil statsråden gripe inn og sikre at retningslinjene følges?


Les heile debatten