Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til landbruks- og matministeren

Om at det fryktes en rekke konkurser blant våre rundt 200 pelsdyroppdrettere når regjeringen legger ned pelsdyrnæringen, og hvor mange konkurser den nye statsråden kan leve med på sin vakt

Datert: 07.02.2019
Svart på: 13.02.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): Regjeringen legger ned pelsdyrnæringen, og det er foreslått 365 mill. kroner i kompensasjon. Oslo Economics og Samfunnsøkonomisk analyse beregner en minimumskostnad på 2,3 mrd. kroner. Regjeringen vil altså gi hver bonde i snitt ca. 1,5 mill. kroner, men flere har investert langt mer enn dette og har mange millioner kroner i gjeld. Dette er en katastrofe for berørte familier, og næringen frykter en rekke konkurser blant våre rundt 200 pelsdyroppdrettere.

Hvor mange konkurser kan den nye statsråden leve med på sin vakt?


Les heile debatten