Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om hvordan statsråden vil sørge for økt elevengasjement, elevmedvirkning og relasjonsbygging i skolen

Datert: 21.02.2019
Svart på: 06.03.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): "Elevengasjement […] er særlig viktig for gutter og elever i ungdomsskolen", skriver Trude Havik i en artikkel for Læringsmiljøsenteret 13. februar i år. Stoltenberg-utvalget peker på verdien av relasjoner i skolen, og Elevorganisasjonen understreker at elevenes innflytelse over egen skolehverdag er en forutsetning for skoledemokratiet.

Hvordan vil statsråden sørge for økt elevengasjement, elevmedvirkning og relasjonsbygging i skolen?


Les heile debatten