Spørjetimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å ivareta norsk som fagspråk ved norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner, ut over å la institusjonene følge med på egen utvikling

Datert: 27.02.2019
Svart på: 06.03.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Nina Sandberg (A)

Spørsmål

Nina Sandberg (A): Hva vil statsråden gjøre for å ivareta norsk som fagspråk ved norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner, ut over å la institusjonene følge med på egen utvikling?


Les heile debatten