Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

Om når andre samfunnsmessige vurderinger vil komme med når det skal utarbeides en ny nasjonalparkplan, med henvisning til at Fylkesmannen i Innlandet har laget en liste over aktuelle arealer i tråd med oppdrag fra Miljøverndirektoratet, som departementet så vil vurdere

Datert: 28.03.2019
Svart på: 03.04.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): På oppdrag fra Miljødirektoratet har Fylkesmannen i Innlandet laget en liste over aktuelle arealer med naturreservatkvaliteter og med nasjonalpark- og/eller landskapsvernkvaliteter. Lista bygger kun på rent naturfaglige kvaliteter, i tråd med oppdraget Fylkesmannen fikk. Departementet vil så vurdere om det skal utarbeides en ny nasjonalparkplan på bakgrunn av foreslåtte områder.

Hvis departementet velger å gå videre med arealene direktoratet tilrår, når vil andre samfunnsmessige vurderinger komme med?


Les heile debatten