Spørjetimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

Om hvilke grep statsråden vil ta for å sikre at ordningen med enerett opprettholder et godt drosjetilbud for folk i hele landet

Datert: 21.03.2019
Svart på: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): I arbeidet med nye regler for drosjenæringa har mange uttrykt bekymring for at drosjetilbudet i distriktene vil bli dårligere. I høringsnotatet foreslår departementet at fylkeskommunene skal få adgang til å tildele lokale eneretter for drosjetransport i bestemte områder. Flere, blant annet drosjenæringen, mener at dette ikke er nok for å sikre et godt drosjetilbud i hele landet.

Hvilke grep vil statsråden ta for å sikre at ordningen med enerett opprettholder et godt drosjetilbud for folk i hele landet?


Les heile debatten