Munnleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Om hvordan ministeren kan begrunne det å gå løs på aviser som sørger for mediemangfoldet vårt, med henvisning til en satsing på små lokalaviser ved å ta fra andre pressestøtte, samtidig som en rammer dem med en ny postlov

Datert: 24.04.2019
Svart på: 24.04.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Mitt spørsmål går til kulturministeren.

I mediemeldingen som kulturministeren nylig la fram, snakker hun flott og fint om hvor viktig vår frie presse og det store mediemangfoldet vårt er, ikke minst for den offentlig opplyste samtalen og debatten og demokratiet vårt. Skuffelsen var derfor stor når resten av meldingen ikke inneholdt ett eneste skikkelig stort tiltak for å sikre det mangfoldet framover, og det i en presset tid for media med overgang til digitalisering og annonsesvikt i forhold til Google og Facebook og presset fra framveksten av «fake news» og alternative medier. Det eneste som kom, var en satsing på små lokalaviser, men da ved å ta fra andre som nå får pressestøtte. Senterpartiet er glad for at det satses på lokalavisene – det er ikke det, men gleden druknet kjapt siden det ikke kom noen store tiltak for media i en presset situasjon, og ved at man plutselig skal ramme de avisene som virkelig står for mediemangfoldet vårt, som nr. 2-avisene og som meningsbærende aviser som Dagsavisen, Klassekampen, Dagen, Vårt Land og Nationen.

Jeg forstår egentlig ikke hvordan ministeren kan begrunne det å gå løs på kanskje de viktigste meningsbærende avisene og aviser som sørger for mediemangfoldet vårt, i så stor grad, samtidig som en rammer dem med en ny postlov. Hvordan kan det begrunnes fra kulturministerens side? Dette er ikke måten å sikre det mediemangfoldet vi er så stolte av.


Les heile debatten