Spørjetimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 04.04.2019
Spørsmålet er trekt tilbake

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): Hvorfor har Forsvarsdepartementet gått tilbake til å ansette vaskere selv, når resten av Forsvaret må benytte en aktør Forsvarsdepartementet mener ikke tilbyr god nok tjeneste?


Les heile debatten