Spørjetimespørsmål fra Katrine Boel Gregussen (SV) til forsvarsministeren

Om hva den prisjusterte usikkerhetsavsetningen på kampflykjøpet er på i dag, og når det ligger an til at Forsvarsdepartementet må bruke denne

Datert: 09.05.2019
Sett fram av: Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
Svart på: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Katrine Boel Gregussen (SV)

Spørsmål

Katrine Boel Gregussen (SV): I forbindelse med vedtaket om å kjøpe 52 F-35 kampfly ble det vedtatt et styringsmål for kjøpet og en kostnadsramme. Differensen mellom de to er usikkerhetsavsetningen. I en rekke artikler i Bergens Tidende den siste tiden har det blitt lagt fram tall som tilsier at denne usikkerhetsavsetningen er i ferd med å bli brukt opp på grunn av økte utgifter til kampflykjøpet.

Hva er den prisjusterte usikkerhetsavsetningen på i dag, og når ligger det an til at Forsvarsdepartementet må bruke denne?


Les heile debatten