Spørjetimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til forsvarsministeren

Om hvor mye vi har betalt i norske kroner så langt i kampflyprogrammet, og hvor mye Forsvarsdepartementet estimerer at de resterende betalingene vil komme på, i den valutaen de skal betales i, som i hovedsak vil være amerikanske dollar

Datert: 09.05.2019
Svart på: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Ifølge Forsvarsdepartementet er 37 pst. av kampflykjøpet betalt ved utgangen av 2018. Prognosene for framtidig valutakurs vil variere, men vi vet kursen på allerede betalte regninger.

Hvor mye har vi betalt i norske kroner for de betalingene som er gjort så langt i kampflyprogrammet, og hvor mye estimerer Forsvarsdepartementet at de resterende betalingene vil komme på, i den valutaen de skal betales i – som i hovedsak vil være amerikanske dollar – og basert på hvilken vekslingskurs?


Les heile debatten