Munnleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvilke tydelige beskjeder statsråden vil komme med om veien videre for Nord universitet på etatstyringsmøtet, for å rydde av veien usikkerheten om veien videre

Datert: 15.05.2019
Svart på: 15.05.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Mitt spørsmål går til forsknings- og høyere utdanningsministeren.

Planene om å endre strukturen og studiestedene ved Nord universitet har skapt stor debatt. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor. Bekymringen er at utdanninger som sørger for at man får fagfolk til yrker som er viktig for velferden vår, bygges ned. Vi står overfor en mangel på sykepleier-, lærer- og IKT-kompetanse, og vi skal forberede oss på å gi etter- og videreutdanning til mange flere i et arbeidsliv som endrer seg raskere enn før. Da må det finnes gode utdanningstilbud over hele landet, inkludert desentralisert utdanning som gir mulighet for folk med barn, hus og lån til å ta utdanning nær der de bor.

Spørsmålet nå er hva regjeringa vil foreta seg videre. Så langt har signalene vært sprikende og uklare. Det var regjeringa selv som tok initiativ til sammenslåingen til universitet. Det var regjeringa som deretter ba Nord universitet om å endre struktur, og det var høyere utdanningsministeren selv som i januar dukket opp på styremøtet til universitetet for å fortelle at styret måtte gjøre alt de kunne for å oppfylle kravene om å være universitet. Men det var også regjeringa som, da reaksjonene på forslaget fra styret kom, sendte et brev om at de også måtte ta hensyn til regionale behov.

Disse sprikende signalene er vanskelig å tolke for universitetet og for regionale og lokale myndigheter – og til slutt for Stortinget. Nå er det sånn at statsråden har innkalt til etatstyringsmøte mellom statsråden og Nord universitet den 4. juni, og dette er, ved siden av tildelingsbrevet og utviklingsavtalen, statsrådens styringsverktøy overfor universitetet. Struktur blir et tema, statsråden har da sjansen til å rydde opp.

Spørsmålet til statsråden er da: Hvilke tydelige beskjeder vil statsråden komme med om veien videre for Nord universitet på etatstyringsmøtet 4. juni for å rydde av veien usikkerheten om veien videre?


Les heile debatten