Spørjetimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hva statsråden mener om at det planlegges for en avvikling av studietilbud midt under en høring om ny studiestruktur, som styret ved Nord universitet har vedtatt å sende ut

Datert: 21.05.2019
Svart på: 29.05.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Styret ved Nord universitet har vedtatt å sende rektors forslag om ny studiestedsstruktur på høring med høringsfrist 15. juni. Et moment i debatten er søkningen til de ulike studiestedene. Vi er gjort kjent med at man på fakultetsnivå, på tross av god søkning, planlegger for nullopptak for flere studier, blant annet i Steinkjer.

Kan statsråden bekrefte dette, og hva mener hun i så fall om at det planlegges for en slik de facto avvikling av studietilbud midt under en høring hun selv har sagt blir avgjørende viktig?


Les heile debatten