Spørjetimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til næringsministeren

Om statsråden mener det er akseptabelt at verftnæringen i enkelte fylker, som i Møre og Romsdal, blir påført uhåndterbare kostnader etter Fylkesmannens sedimentanalyser av verftene, når det har vist seg at andre fylker legger opp til en helt annen gjennomføring

Datert: 23.05.2019
Svart på på vegner av: Næringsministeren
Svart på: 29.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Geir Inge Lien (Sp)

Spørsmål

Geir Inge Lien (Sp): Det gjennomføres nå sedimentanalyser ved verftene. I noen fylker er det lagt opp til smidige og konstruktive prosesser, men i mitt hjemfylke blir verftene hardt rammet av hvordan dette er lagt opp av Fylkesmannen. Det er risiko for at flere verft vil få store problemer med å håndtere utgiftene.

Mener statsråden det er akseptabelt at verftnæringen i enkelte fylker, som i Møre og Romsdal, blir påført uhåndterbare kostnader i denne prosessen, når det har vist seg at andre fylker legger opp til en helt annen gjennomføring?


Les heile debatten