Munnleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til digitaliseringsministeren

Om hvilken strategi statsråden har for å sikre at norske data, både i offentlig eierskap og det som eies av hver enkelt av oss, ikke kun brukes til å styrke de internasjonale teknologigigantenes makt, men kan brukes til å skape nytt næringsliv i Norge

Datert: 22.05.2019
Svart på: 22.05.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Mitt spørsmål går til Astrup, så helseministeren kan ta seg pause, og digitaliseringsministeren kan komme opp.

Det er mange av oss som har vært spente på hva det vil si å få en digitaliseringsminister. De mest pessimistiske har kanskje fryktet at digitaliseringsministeren blir regjeringas nye sjaman, med mye store ord og lovnader, men lite konkrete resultater. De mer optimistiske har håpet at den nye statsråden blir en pioner som vil gi nye politiske svar på utfordringene som digitaliseringen gir oss. Derfor har jeg med stor interesse fulgt den debatten som nå har gått om eierskap til data. Ut fra svarene til statsråden så langt, ligger han per nå nærmere sjaman enn pioner, men han skal nå få en anledning til å endre dette.

Utviklingen innen kunstig intelligens og stordata går raskt og gir enorme muligheter til å skape et bedre samfunn og nye næringer. Mulighetene for Norge er enorme. Vi er godt posisjonert. Men det krever at vi politisk setter de rette rammene. Vi ser nå at resten av verden setter fart, og fortrinnene våre her i Norge risikerer å gå ut på dato.

Vi har dårlig tid. Vi ser allerede at politikken er seint ute, og at skyggesidene vokser seg større. Makt konsentreres hos de få, mektige globale teknologigigantene som Facebook, Google og Amazon, og i ytterste konsekvens flyttes nå makten over samfunnsutviklingen vekk fra demokratiet og over til noen få.

Så mitt spørsmål til digitaliseringsministeren er: Hvilken strategi har statsråden for å sikre at norske data, både i offentlig eierskap og det som eies av hver enkelt av oss, ikke kun brukes til å styrke de internasjonale teknologigigantenes makt, men også kan brukes til å skape nytt næringsliv i Norge, sånn at vi klarer å sikre at fellesskapet får ta sin del av verdiskapingen som digitaliseringen fører med seg?


Les heile debatten