Munnleg spørsmål fra Jan Bøhler (A) til samfunnssikkerhetsministeren

Om hva regjeringen gjør for å følge opp den veldig urovekkende konseptutredningen om tilfluktsrom fra våren 2016

Datert: 22.05.2019
Svart på: 22.05.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Spørsmålet mitt går til samfunnssikkerhetsministeren.

Jeg mener at vi i arbeidet med beredskap må være mer opptatt av beskyttelse av sivilbefolkningen, for vi vet at trusselbildet er endret, at vi har visse stater, terrororganisasjoner osv. som retter sine våpen og trusler mot sivilbefolkningen for å skape panikk og lidelser som gjør at statene rammes, faller sammen. Våpnene det er snakk om, er kjemiske våpen, giftgass, biologiske våpen, kjernefysiske våpen m.m. De tiltakene vi har hatt for å beskytte sivilbefolkningen mot dette, har vært tilfluktsrom, sirener osv. Det ble bekreftet senest i forbindelse med sivilbeskyttelsesloven, som ble behandlet på Stortinget i 2010.

Men da det kom en konseptutredning om tilfluktsrom fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, som ble overlevert til regjeringen i juni 2016, altså for snart tre år siden, viste det seg at situasjonen når det gjelder landets tilfluktsrom, er svært illevarslende. De aller fleste av de private som driver eller skulle drive tilfluktsrom, vet ikke om at de har ansvar for det.

Jeg tok opp dette med tidligere statsråd Per-Willy Amundsen forsommeren 2017, og jeg tok det opp med Tor Mikkel Wara for et år siden her i Stortinget. Hver gang har jeg fått svært uklare svar på hva regjeringen gjør for å følge opp den tre år gamle veldig alvorlige rapporten.

Så mitt spørsmål til den nye samfunnssikkerhetsministeren er: Hva gjør regjeringen for å følge opp den veldig urovekkende konseptutredningen om tilfluktsrom fra våren 2016?


Les heile debatten