Munnleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

Om at mange i oppdrettsnæringen står i en vanskelig situasjon etter de giftige algeangrepene, og hvilke konkrete forslag til tiltak ministeren har, spesielt rettet inn mot de små og mellomstore aktørene, for å sikre aktiviteten framover

Datert: 29.05.2019
Svart på: 29.05.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Jeg har et spørsmål til fiskeriministeren.

De giftige algeangrepene den siste tiden rammer oppdrettsnæringen og kystsamfunnene i Nordland og deler av Troms hardt. Det er bra at Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og andre deler av forvaltningen har stilt opp med kunnskap for å prøve å redusere skadene. Det er også viktig at de har kommet ut med informasjon om at det trolig ikke er oppdrett i seg selv som er årsaken til algespredningen.

Algespredningen har store konsekvenser, spesielt for de mange hjørnesteinsbedriftene og ansatte, som frykter for jobbene sine. Flere er nå blitt permittert. Det er viktig å holde på lokale, norskeide aktører og opprettholde mangfoldet i næringen. Det tar opptil tre år å produsere fisk. Mange står i dag i en vanskelig situasjon med hensyn til å sikre aktivitet framover, spesielt på lokale slakterier. Hvilke konkrete forslag til tiltak har ministeren, spesielt rettet inn mot – tenker jeg – de små og mellomstore aktørene, som nå er rammet, slik at de raskt får opp igjen aktiviteten sin?


Les heile debatten