Spørjetimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Datert: 02.10.2019
Svart på: 09.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): I 2017 ble det gjort nødvendige endringer i opplæringslova kap. 9 A for å sikre et mer effektivt regelverk mot mobbing og en bedre håndheving av reglene. Endringen har nå virket en stund, og en av erfaringene er at lærerne opplever sin egen rettssikkerhet svekket, noe både Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet har problematisert. I en rapport fra Respons Analyse sier hele seks av ti spurte lærere at deres rettssikkerhet er svekket.

Deler statsråden Arbeiderpartiets og organisasjonenes bekymring for denne utviklingen?


Les heile debatten