Spørjetimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 13.11.2019
Spørsmålet er trekt tilbake

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF har bedt Helsedirektoratet anmode Forsvaret om å stasjonere et av Forsvarets Bell-helikoptre med 24-timers beredskap i Kirkenes. Oppdraget er så langt tidfestet frem til jul for å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark. Så langt har ikke Helse Nord fått noen respons, og situasjonen beregnes som kritisk.

Hvorfor er det ikke gitt en avklaring på forespørselen?


Les heile debatten