Spørjetimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt statsråden ikke vil legge til rette for havvind fremover, med henvisning til uttalelsen om at vindmøller til havs «vil bidra til forsøpling av vårt havrom og vi har veldig mange andre interesser langs kysten som vi må ivareta, det være seg både petroleumsnæringen og skipsfarten»

Datert: 20.12.2019
Sett fram av: Arne Nævra (SV)
Svart på: 08.01.2020 av olje- og energiminister Sylvi Listhaug

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): I fjor avholdt regjeringen et toppmøte om havvind hvor formålet blant annet var "å drøfte sentrale hensyn som bør vektlegges ved tilrettelegging for havvind i Norge". Statsråden uttalte derimot den 26. august at vindmøller til havs "vil bidra til forsøpling av vårt havrom og vi har veldig mange andre interesser langs kysten som vi må ivareta, det være seg både petroleumsnæringen og skipsfarten".

Betyr dette at statsråden ikke vil legge til rette for havvind fremover?


Les heile debatten