Spørjetimespørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Om hva statsråden konkret vil gjøre for å redusere den økonomiske risikoen ved å bygge nye boliger i distriktene

Datert: 30.01.2020
Svart på: 05.02.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Siri Gåsemyr Staalesen (A)

Spørsmål

Siri Gåsemyr Staalesen (A): En kvalitet ved Norge er at det bor folk i hele landet. Men for at det skal bo folk i hele landet, må det også være boliger i hele landet. I mange distriktskommuner kan det være risiko forbundet med å bygge seg en ny bolig. Man kan risikere at byggekostnaden for en ny bolig langt overstiger det boligen vil være verdt dersom den må selges.

Hva vil statsråden gjøre konkret for å redusere den økonomiske risikoen ved å bygge nye boliger i distriktene?


Les heile debatten