Munnleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

Om hvorfor regjeringen nok en gang har oppnevnt en statsråd som verken har makt over viktige områder eller penger til å gjøre noe med distriktspolitikken, med henvisning til den nye distrikts- og digitaliseringsminister som nesten er uten portefølje

Datert: 12.02.2020
Svart på: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Etter regjeringsendringene i januar valgte regjeringen å utnevne en egen distrikts- og digitaliseringsminister. Spørsmålet er hva den statsråden egentlig skal ha ansvaret for. Av de midlene som regjeringen sier de har satt av til såkalte brede distriktspolitiske tiltak, har distriktsministeren bare ansvaret for 3 pst., og mesteparten av disse tre prosentene går direkte til fylkene og blir forvaltet der. Distriktsministeren er med andre ord en statsråd nesten uten portefølje. En må spørre seg om det er mest for egen PR og kommunikasjon regjeringen har oppnevnt en slik statsråd. For oss i Stortinget blir i alle fall dette litt uryddig. Det er vanskelig å føre meningsfylte diskusjoner med en distriktsminister som verken har makt eller penger. Kommunalminister Astrup har mye mer å si for distriktene enn distriktsministeren. Det samme gjelder justisministeren, helseministeren og finansministeren. Det er de som er de egentlige distriktsministrene i regjeringen – sjøl om de sjølsagt altfor ofte driver med sentralisering, altså det motsatte av en god distriktspolitikk. Det regjeringen risikerer med denne bortorganiseringen av distriktsansvar, er faktisk å marginalisere distriktspolitikken. Det synes som om distriktsministeren mer enn noe annet er tiltenkt en rolle som en slags lynavleder for en regjering som sliter med troverdigheten i distriktene. ?

Regjeringen har hatt noen eksempler på at de har utnevnt statsråder uten portefølje. Vi tenkte jo da de omdannet regjeringen og fjernet eldreministeren og samfunnssikkerhetsministeren, at de hadde lært av det. Da er spørsmålet: Hvorfor har de nå nok en gang oppnevnt en statsråd som verken har makt over viktige områder eller penger til å gjøre noe med distriktspolitikken??


Les heile debatten