Spørjetimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til klima- og miljøministeren

Om regjeringen vil ta ansvar for å finne et alternativt deponi til deponiet for farlig avfall på Langøya, som forventes å være fylt opp i løpet av 2024, eller om det vil overlates til markedet

Datert: 11.02.2020
Svart på: 26.02.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Deponiet for farlig avfall på Langøya forventes å være fylt opp i løpet av 2024. For næringslivet og kommunale forbrenningsanlegg, som er avhengige av å kunne levere farlig avfall, skaper manglende avklaring stor usikkerhet. Høringsfristen for ekspertutvalgets rapport er ute.

Vil regjeringen ta ansvar for å finne et alternativt deponi, eller vil det overlates til markedet?


Les heile debatten