Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden mener at reduserte ambisjoner, lengre saksbehandlingstid og flere henleggelser ved Innlandet Politidistrikt er i tråd med Stortingets ambisjoner og vedtak, eller om det vil bli tilført nødvendige ressurser

Datert: 20.02.2020
Svart på: 26.02.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Statsråden viser til økte ressurser i politiet, men politimester i Innlandet politidistrikt Johan Brekke skriver i Gudbrandsdølen Dagningen 20. februar 2020: "Innlandet politidistrikt må spare nærmere 50 millioner det kommende året, samtidig som vi har krav på å øke antall politiårsverk."

Mener statsråden reduserte ambisjoner, lengre saksbehandlingstid og flere henleggelser er i tråd med Stortingets ambisjoner og vedtak, eller vil det bli tilført nødvendige ressurser?


Les heile debatten