Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til fiskeri- og sjømatministeren

Om hvorfor ikke endringer i fiskeripolitikken har blitt konsekvensutredet, og hvorvidt det som foreslås i kvotemeldinga nå er tilstrekkelig utredet, med bakgrunn i kritikk fra Riksrevisjonen

Datert: 30.04.2020
Svart på: 06.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Riksrevisjonen påpeker at det er sterkt kritikkverdig at departementet ikke i tilstrekkelig grad har utredet konsekvensene av endringer, slik forvaltningsloven stiller krav om. Det er i liten grad vurdert hvordan endringene i kvotesystemet har påvirket fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene etter at de er blitt gjennomført.

Hvorfor har ikke endringer i fiskeripolitikken blitt konsekvensutredet, og er det som foreslås i kvotemeldinga nå tilstrekkelig utredet?


Les heile debatten