Spørjetimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Om korleis statsråden vil syte for at ein framover tek ut mykje tømmer frå den norske skogen og at dette skal bidra til verdiskaping i Noreg

Datert: 29.10.2020
Sett fram av: Heidi Greni (Sp)
Svart på: 04.11.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Korleis vil statsråden syte for at ein framover tek ut mykje tømmer frå den norske skogen og at dette skal bidra til verdiskaping i Noreg?


Les heile debatten