Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

Om hvordan regjeringen vil bidra til omstillingsprosessen i Norske Skog, som kan gi økt norsk verdiskaping

Datert: 29.10.2020
Svart på: 04.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): ?Norske Skog står i en krevende situasjon på grunn av et sterkt fall i markedet for avis- og magasinpapir under koronapandemien. På toppen av dette kommer ekstraordinære koronakostnader som ikke har blitt kompensert, logistikkutfordringer og usikkerhet om framtidige rammevilkår i Norge. Én av tre papirmaskiner ved Saugbrugs i Halden er vedtatt stengt. Samtidig har man store muligheter for milliardinvesteringer i Norge som kan gi stor samfunnsnytte.

Hvordan vil regjeringen bidra til omstillingsprosessen som kan gi økt norsk verdiskaping?


Les heile debatten