Munnleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

Om hvorfor det er så viktig for landbruksministeren og høyreregjeringen å privatisere våre felles norske naturressurser, med henvisning til at skog tas over av utenlandske oppkjøpere eller aksjeselskap

Datert: 04.11.2020
Svart på: 04.11.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Nils Kristen Sandtrøen (A)

Spørsmål

Nils Kristen Sandtrøen (A): Naturen vår i Norge privatiseres. Skog tas over av utenlandske oppkjøpere eller aksjeselskap. Men Høyres parlamentariske leder hevder at det ikke er noe problem, skogen blir i Trøndelag, den blir der den er, uten å tenke over at både fossefallene våre og oljefeltene også fysisk ville blitt der de var, om tysk, fransk eller amerikansk kapital hadde fått kjøpt opp naturressurser, slik Høyre og Carl I. Hagen ønsket. Selv om høyreregjeringen privatiserer alt fra skog til jernbane, blir jo landet vårt geografisk liggende der det ligger, men vi blir et fattigere land med færre arbeidsplasser og større forskjeller.

Det er likheten og friheten som nå er til salgs. Høyres sponsorer skal ha kortsiktig avkastning på sine pengegaver. Fellesskapet blir fattigere. Mulighetene til vanlige arbeidsfolk og familier innskrenkes.

Hvorfor er det så viktig for landbruksministeren og høyreregjeringen å privatisere våre felles norske naturressurser?


Les heile debatten