Spørjetimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

Om hvordan statsråden vil sørge for at kystruten utvider sitt tilbud langs kysten, med bakgrunn i at den i dag seiler med et kraftig redusert tilbud, og bare mellom Bodø og Kirkenes, noe som skaper store problemer særlig for godsfrakt på kysten

Datert: 12.11.2020
Svart på: 18.11.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Ingalill Olsen (A)

Spørsmål

Ingalill Olsen (A): Kystruten er svært viktig for distriktene langs hele kysten mellom Bergen og Kirkenes. I dag seiler den med et kraftig redusert tilbud, og bare mellom Bodø og Kirkenes, noe som skaper store problemer særlig for godsfrakt på kysten. Stortingsflertallet mener dagens tilbud er for dårlig og at det må økes.

Hvordan vil statsråden sørge for at kystruten utvider sitt tilbud langs kysten?


Les heile debatten