Munnleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om regjeringa har glemt lærere og ansatte i skoler og barnehager som stilte opp på dugnad i vår, med henvisning til at det kortvarige skippertaket en så for seg i vår, har blitt erstattet med et langvarig intenst arbeidspress på både lærere, ansatte og elever, som en nå med stor sikkerhet må planlegge for vil vare ut skoleåret

Datert: 11.11.2020
Svart på: 11.11.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren.

Jeg er bekymret for de meldingene vi hører på skoler og i barnehager over hele landet. Det meldes om mangel på vikarbudsjetter, ulik tolkning av regelverk, økt arbeidspress og lærere som var utslitt allerede til høstferien. Det er økende sykefravær i både barnehager og skoler. Jeg har hørt om lærere som allerede har sluttet.

Dugnaden fra i vår er avlyst, og allerede overarbeidede lærere får beskjed om å gjøre dobbeltarbeid på stramme budsjetter. Det kortvarige skippertaket en så for seg i vår, har blitt erstattet med et langvarig intenst arbeidspress på både lærere, ansatte og elever, som en nå med stor sikkerhet må planlegge for vil vare ut skoleåret.

Dette er ikke svartmaling, men virkeligheten der ute, der en vil gjøre sitt beste, men ikke har ressurser og folk til å strekke til – strekke til for alle de barna som trenger fellesskapet skolen og barnehagen er.

I facebookgruppa Korona-dugnad for digitale lærere, som jeg tror statsråden kikker innom av og til, som ble opprettet i iveren etter å dele og hjelpe hverandre da skolen ble stengt ned, deles nå ikke bare digitale tips, en diskuterer hva som trengs for å hjelpe i skolehverdagen. Det etterlyses smittevern, det etterlyses mer ressurser til vikarer, til deling av klasser, og det stilles spørsmål ved innføringen av nye planer. Og viktigst av alt, det etterlyses nasjonale føringer, flere folk og ressurser og at regjeringa stopper med sin favorittaktivitet: å skyve kommunene foran seg. Lærere og ansatte i skoler og barnehager som stilte opp på dugnad i vår, føler seg nå glemt. Har regjeringa glemt dem?


Les heile debatten