Munnleg spørsmål fra Morten Wold (FrP) til forsvarsministeren

Om statsråden vil ta et eget initiativ til at det skal skje en raskere avklaring av fremtidig båndlegging av arealer ved Andøya flystasjon, og eventuelt når

Datert: 02.12.2020
Svart på: 02.12.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Morten Wold (FrP)

Spørsmål

Morten Wold (FrP): Mitt spørsmål går til forsvarsministeren.

Stortinget har nettopp behandlet og senest i går fattet nødvendige vedtak for den nye langtidsplanen for Forsvaret. Alle som var med i forhandlingene rundt den justerte planen, opplevde forhandlingene som krevende, men også som reale og gode, i vår søken etter gode og brede løsninger på flere områder. Da forhandlingene strammet seg til mot slutten og det ble stilt klarere krav til regjeringen på flere punkter, opplevde jeg statsråden som løsningsorientert og imøtekommende. Han kom oss i møte bl.a. i spørsmålene om helikopter på Bardufoss og om tilslutning til det europeiske forsvarsfondet, EDF, for å nevne noe. Det skal statsråden ha honnør for.

Et forslag som Fremskrittspartiet sto inne i, men som ikke oppnådde flertall, dreide seg om at man innen 1. februar 2021 skulle konkludere hva angår båndlegging og bruk av arealer tilknyttet Andøya flystasjon. Det har jo også representantene Navarsete og Nordlund vært inne på tidligere i spørretimen, men grunnen til at jeg reiser dette på nytt, er at jeg ønsker tydeligere svar enn det jeg opplevde at statsråden ga tidligere i dag.

Mitt spørsmål er derfor: Fremfor å vente på henvendelser fra ordføreren, vil statsråden ta et eget initiativ til at det skal skje en raskere avklaring av fremtidig båndlegging av arealer ved Andøya flystasjon – og eventuelt når?


Les heile debatten