Munnleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til statsministeren

Om statsministeren er fornøyd med utviklingen hvor 53 pst. av lærerne har enten søkt seg vekk eller vurderer å søke jobb utenfor skolen fordi de er overarbeidet, smitteutsatt og underbetalt for det merarbeidet som pandemien fører med seg i skolen

Datert: 20.01.2021
Svart på: 20.01.2021 av statsminister Erna Solberg

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Jeg er bekymret for meldingene vi får om koronautmattelse i skoler og barnehager over hele landet. Spesielt bekymret er jeg for de mange utslitte ansatte. Nok kvalifiserte ansatte med tid og tillit til å gjøre jobben er den viktigste faktoren for god læring og en trygg oppvekst for barna våre.

Dugnaden fra i vår er avlyst. Det kortvarige skippertaket en så for seg, har blitt erstattet med et langvarig, intenst arbeidspress for både lærere, ansatte og elever, som vil vare ut skoleåret.

Dette er ikke svartmaling, men virkeligheten der ute. De ansatte gjør sitt beste, men har ikke de ressursene og folkene som trengs for å strekke til – strekke til for alle de barna som trenger det fellesskapet og den læringsarenaen skolen og barnehagen er.

VG kunne denne uka avsløre alarmerende tall som bekrefter dette. Lærere sier i en undersøkelse at de er overarbeidet, smitteutsatt og underbetalt for det merarbeidet som pandemien fører med seg i skolen. 53 pst. av dem har enten søkt seg vekk eller vurderer å søke jobb utenfor skolen. Det er et sjokkerende høyt tall. Alarmklokkene bør ringe. Lærerne ønsker seg altså vekk – en kan nesten si at de rømmer fra høyreskolen. Er statsministeren fornøyd med denne utviklingen?


Les heile debatten