Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren

Om statsråden deler EU-kommisjonens vurdering om ikke å regne investeringer i skogbruksnæringen som bærekraftig, og hva norske myndigheter vil gjøre for å sørge for at Norge i framtiden kan ha full nasjonal handlefrihet til å investere i skogbruk og treforedlingsindustri

Datert: 11.02.2021
Rette vedkommende: Finansministeren
Svart på: 17.02.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Ifølge Nationen 9. februar 2021 fremkommer det i et forslag fra EU-kommisjonen at de ikke vil regne investeringer i skogbruksnæringen som bærekraftige.

Deler statsråden EU-kommisjonens vurdering, og hva gjør norske myndigheter for å sørge for at Norge i framtiden kan ha full nasjonal handlefrihet til å investere i skogbruk og treforedlingsindustri?


Les heile debatten