Spørjetimespørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

Om hvorfor det ikke er stilt miljøkrav ved anskaffelsen av nytt forskningsskip til Havforskningsinstituttet, og om betydningen av dette for muligheten til å bygge skipet ved et norsk verft

Datert: 18.03.2021
Svart på på vegner av: Næringsministeren
Svart på: 24.03.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I anskaffelsen av nytt forskningsskip til Havforskningsinstituttet har regjeringen valgt å lyse ut anskaffelsen uten å stille miljøkrav gjennom å vekte miljøvennlig teknologi. Dette står i motsetning til de grønne ambisjonene regjeringen uttrykker å ha for statlige anskaffelser i den maritime stortingsmeldingen, som nå er til behandling.

Hvorfor er det ikke stilt miljøkrav ved anskaffelsen, og mener statsråden det har hatt betydning for muligheten til å bygge skipet ved et norsk verft?


Les heile debatten