Spørjetimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om det uheldige i at to stortingsvalgkretser i ett fylke, som Hedmark og Oppland er et eksempel på, kan gi insentiver til at politikerne i fylkestinget vil ha størst interesse av å kjempe for sitt valgdistrikt, og ikke hele fylket

Datert: 22.04.2021
Svart på: 28.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Bengt Fasteraune (Sp)

Spørsmål

Bengt Fasteraune (Sp): I en meningsmåling i Oppland sier 49,6 prosent at Hedmark og Oppland bør være to fylker, og 49,5 prosent mener det bør avholdes en folkeavstemning. Hedmark og Oppland er to stortingsvalgkretser. Jeg mener valgkretsene må bestå som i dag, i likhet med flertallet i valglovutvalget. To valgkretser i ett fylke kan gi insentiver til at politikere som er valgt inn i fylkestinget, vil ha størst interesse av å kjempe for sitt stortingsvalgdistrikt, og ikke hele fylket.

Er statsråden enig i at denne organiseringen gir uheldige insentiver?


Les heile debatten